Program Interreg Europa Środkowa – spotkanie informacyjne on-line

Od 22 marca 2023 r. prowadzony jest II nabór wniosków w Programie Interreg Europa Środkowa. Potrwa on do 17 maja 2023 r.

W związku z tym Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkanie last minute dla instytucji zainteresowanych udziałem w tym konkursie. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. (10.00-12.00) w formule online.

Podczas spotkania przypomniane zostaną zasady naboru, kluczowe sekcje formularza wniosku. Organizatorzy podpowiedzą, jak unikać typowych błędów, odpowiedzą również na pytania zadane w formularzu zgłoszeniowym i podczas spotkania.

Rejestracja trwa do 25 kwietnia 2023 r., do 9.00.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM i nie będzie nagrywane. Link do spotkania rozesłany będzie e-mailem 25 kwietnia 2023 r. na adresy podane przy rejestracji.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Serwisu Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Program Interreg Europa Środkowa. jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. Program realizowany jest w 4 priorytetach:

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych 
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości 

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej 
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym 
2.4. Ochrona środowiska 
2.5. Zielona mobilność miejska 

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych 

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej 

Więcej informacji na temat Programu, w tym opisy poszczególnych Priorytetów oraz zasady udziału w Programie dostępne są na stronie Programu (TUTAJ)

To top