Startuje nabór wniosków na tworzenie platform startowych (FEPW)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w pierwszym konkursie, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Nabór skierowany jest do wyspecjalizowanych ośrodków innowacji z Polski Wschodniej, które wspólnie z innymi instytucjami otoczenia biznesu stworzą Platformy startowe. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 18 kwietnia do 21 czerwca br.

Nabór w ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), jest kontynuacją działania z Programu Polska Wschodnia (POPW).

Rozwój środowiska startupowego w Polsce Wschodniej

Ogłoszony nabór skierowany jest do ośrodków innowacji funkcjonujących na terenie wschodniej Polski, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów. Wybrane przez PARP nowe partnerstwa – już jako Platformy startowe dla nowych pomysłów – z początkiem 2024 r. rozpoczną programy inkubacji, pozyskując zgłoszenia osób fizycznych, które mają ambicję uruchomić i rozwijać własny start-up w Polsce Wschodniej. W przypadku pozytywnej kwalifikacji pomysłu biznesowego osoba fizyczna musi zarejestrować spółkę kapitałową, która przystąpi do programu inkubacji prowadzonego przez wybraną Platformę startową.

Inkubacja nowych pomysłów – krok po kroku

W toku programu inkubacji nowopowstały podmiot (start-up) uzyska dostęp do darmowych usług, niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego.

Na tym etapie wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych start-upu, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego produktu start-upu.

Każdy startup będzie realizował Indywidualny Plan Inkubacji, który może obejmować wsparcie w postaci:

  • usług podstawowych (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne);
  • usług specjalistycznych niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. technicznych, technologicznych, inżynierskich, informatycznych, wzorniczych, marketingowych), w tym obejmujących testowanie i weryfikowanie koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego i opracowania wstępnej wersji produktu;
  • opieki managera inkubacji, która umożliwi start-upowi dopracowanie produktu i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu.

Po zakończeniu inkubacji start-up ma możliwość ubiegania się o bezzwrotne wsparcie PARP na dalszy rozwój działalności.

Dofinansowanie w pigułce

Partnerstwa w ramach projektów Platform startowych będą mogły sfinansować wydatki obejmujące w szczególności:

  • przeprowadzenie naboru i ocenę nowych pomysłów biznesowych,
  • indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych.

Maksymalna intensywność wsparcia wydatków wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie. Programu (TUTAJ)

To top