Wsparcie dla przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą wsparcia dla firm związanego z rozwojem przedsiębiorstw oraz zwiększaniem kompetencji pracowników.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oferuje dotacje na doposażenie stanowisk pracy oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. W instytucji można się także starać o dofinansowanie do rozwoju firmy w obszarach takich jak wdrażanie innowacyjnych rozwiązań czy rozbudowę infrastruktury (hale, nowe powierzchnie biurowe).

Z kolei Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje możliwość uzyskania pożyczki płynnościowej, o którą ubiegać się mogą firmy z sektora MŚP. Zachęcamy do kontaktu z obydwiema instytucjami i korzystania z ich aktualnej oferty. Szczegółowe informacje na temat wsparcia, niezbędne dokumenty oraz regulaminy uzyskać można w biurach KSWP oraz FARR, a także na ich stronach internetowych.

Wsparcie finansowane jest z Funduszy Europejskich.

To top