Dofinansowanie przez ZUS działań dot. BHP – spotkanie informacyjne w SIPH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kolejną edycję Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Płatnicy składek mogą otrzymać dofinansowanie na projekty realizowane w 2024 r. Wnioski można składać do 18 maja 2023 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-handlowej zaprasza zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 maja 2023 w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, w godzinach 10:00- 12:00.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane z konkursem oraz omówione zostaną zasady i warunki udziału w Konkursie 2023.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2023 r. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić e-mailem na adres s_zieja@siph.com.pl podając w mailu nazwę firmy oraz nazwiska zgłaszanych osób.

To top