Kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne w CRL

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma sytuacjami, kiedy trzeba podjąć dość radykalne decyzje. Jednym z takich momentów jest konieczność przekształcenia prowadzonej działalności w inną formę prawną. Jakie są w tej mierze możliwości, procedury, ewentualne korzyści i jakie minusy należy brać pod uwagę – o tym wszystkim można było dowiedzieć się podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego pt. ,,Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej w spółkę z o.o.”. Spotkanie odbyło się 17 maja 2023 r., a  zorganizowane zostało przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Adresatami spotkania byli przedsiębiorcy, których firmy są zarejestrowane na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Spotkanie poprowadził Mateusz Surowiec, specjalista ds. prawnych w CRL, który przedstawił podstawowe informacje na temat samego przekształcenia, ścieżki prawnej i dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia  procedury. Prowadzący skupił się na praktycznej stronie problemu – kosztach, korzyściach, jakie odnoszą przedsiębiorcy przekształcający się w sp. z o.o., ale też i o ujemnych stronach takiego przedsięwzięcia – głównie natury fiskalnej.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość skonsultowania z M. Surowcem od strony praktycznej swoje koncepcje i pomysły związane z przekształceniem prowadzonych firm w spółki z o.o., dzięki czemu zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli podjąć w temacie przekształcenia optymalnie przemyślaną decyzję.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnych pod hasłem: „LOKALNIE dla BIZNESU” realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

W perspektywie zaplanowane są kolejne spotkania. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej CRL  oraz profilu facebookowego oraz do korzystania z oferty szkoleniowej CRL.

To top