Moja Mała Ojczyzna

Celem Programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w lokalnym środowisku, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji lub działań proekologicznych, takich jak ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, surowce naturalne, itp.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia rejestrowe (zarejestrowane w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

Odbiorcami projektu muszą być mieszkańcy gmin liczących do 100.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Innowacyjne projekty z zakresu:

 1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
 2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – np. w formie tablicy, obelisku, izby pamięci.
 3. Działań proekologicznych mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, itp.
 4. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
 5. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Opis: Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji lub działań proekologicznych, takich jak ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, surowce naturalne, itp.

W ramach naboru zostanie dofinansowanych 60 najlepszych projektów.

Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.

Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy dofinansowania.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/

Kontakt:

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego

 1. J. K. Steczkowskiego
To top