„Pierwszy Biznes – wsparcie na starcie II” – FARR w Starachowicach prowadzi nabór wniosków

Informacje o pożyczce

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach informuje, iż w ramach programu „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – Makroregion Południowy – obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie – ogłasza nabór wniosków do projektu od dnia 08.05.2023 r.  

FARR zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosków w przypadku osiągnięcia 100% alokacji środków przeznaczonych na pożyczki.

„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Wsparcie skierowane jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocy dla pożyczkobiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z „Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”.

Pełna dokumentacja – regulamin, formularze wniosku i biznesplanu i niezbędne załączniki – oraz informacje dotyczące udziału w programie dostępne są na stronie internetowej FARR (TUTAJ)

To top