Premia ekologiczna FENG – nabór wniosków od 13 czerwca 2023 r.

Premia ekologiczna to dotacja w Kredycie ekologiczny FENG, która polega na wsparciu firm w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną. Inwestycje mogą dotyczyć modernizacji posiadanej infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o premie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

O dofinansowanie będą się mogły starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-caps) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-caps).

Pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Ze środków w projekcie można:

  • Dokonać termomodernizacji posiadanych budynków (element obowiązkowy).
  • Zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. linie technologiczne).
  • Zakupić instalacje OZE lub zmodernizować istniejące.
    Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w procesie o minimum 30%.

Przyjmowanie wniosków w BGK rusza 13 czerwca 2023 r.

Dofinansowanie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe informacje o Kredycie ekologicznym i premii ekologicznej na stronie internetowej BGK (TUTAJ).

Kredyt ekologiczny jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Prasowego BGK (TUTAJ).

To top