„Rozwój oferty klastrów dla firm” – nabór do kolejnego konkursu

30 maja rozpocznie się nabór do nowego konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). „Rozwój oferty klastrów dla firm” skierowany jest do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych oraz ponadregionalnych klastrów wzrostowych. Interesariusze mogą starać się o dofinansowanie na rozwijanie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

25 kwietnia 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór zgłoszeń konkursowych w ramach działania „Rozwój oferty klastrów dla firm”. O dofinansowanie będzie można ubiegać się od 30 maja do 30 sierpnia br. Na wnioskodawców czeka aż 66 mln zł dofinansowania, z czego każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. O wsparcie ze środków unijnych mogą wnioskować koordynatorzy zarówno Krajowych Klastrów Kluczowych, jak i ponadregionalnych klastrów kluczowych.

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” może być przeznaczone na:

  • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
  • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
  • działania związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych oraz z udziałem w targach, w wyjazdowych misjach gospodarczych, seminariach, kongresach i konferencjach.

W ramach programu dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na jeden z dwóch obszarów:

  • rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług;
  • rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 30 sierpnia.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ)

To top