Trwa nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich. ARiMR rozpoczęła wypłatę środków

Trwa nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową dla kół gospodyń wiejskich. W tegorocznym naborze wprowadzono kilka nowości, w tym wyższe stawki dofinansowania. Do placówek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wpłynęło blisko 6,8 tys. wniosków o wsparcie na ogólną kwotę 57,71 mln zł, a Agencja rozpoczęła wypłatę pieniędzy 28 kwietnia.

Aby otrzymać pomoc na prowadzenie działalności statutowej, koła gospodyń wiejskich muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od bieżącego roku organizacje bez numeru identyfikacyjnego muszą go uzyskać przed ubieganiem się o dofinansowanie. Związane z tym wymaganie nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania.

Otrzymane fundusze można przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, a także na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości kobiet i poprawy warunków ich życia i pracy na wsi.

Wnioski można składać do 30 września 2023 r. bezpośrednio lub za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysyłając przesyłkę nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wsparcie na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich pochodzi ze środków krajowych.

Budżet na 2023 rok wynosi 120 mln zł, a dofinansowanie zależy od liczby członków i wynosi odpowiednio:
– 8 tys. zł dla kół do 30 osób,
– 9 tys. zł dla kół z 31-75 osobami,
– 10 tys. zł dla liczniejszych organizacji.

Z uwagi na to, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, warto składać wnioski jak najszybciej.

Więcej informacji pod linkiem: https://granty.pl/16872/

To top