Warsztaty dla młodzieży w CAO

Jedną z recept na sukces zawodowy jest połączenie własnych pasji z kreatywnością i przedsiębiorczością. Syntezę tych czynników najlepiej realizuje koncepcja przedsiębiorstwa społecznego. Tej tematyce poświęcone były  warsztaty zorganizowane 18 maja 2023 r. przez Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP. Odbyły się one w Centrum Aktywności Obywatelskiej, a uczestniczyła w nich młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem warsztatów było zaprezentowanie uczniom przedsiębiorstwa społecznego jako jednej z form prowadzenia działalności gospodarczej, ale ukierunkowanej nie na zysk, a na pracę na rzecz społeczności lokalnej, promocję aktywności społecznej, w której istotnym kapitałem wnoszonym do przedsiębiorstwa jest pasja, chęć działania i samorealizacja. Zajęcia miały też na celu pokazanie jak duży jest zakres działań w ramach szeroko rozumianej działalności społecznej oraz jakie obszary i formy mogą być zagospodarowane i wykorzystane.

Jako przykład takiej działalności zaprezentowane zostało pszczelarstwo, o którym prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Ostrowieckiej pan Józef Misiura opowiedział z prawdziwą pasją, a jednocześnie w sposób ciekawy i profesjonalny. Uczniowie mieli okazję zobaczyć na żywo,  jak wygląda ul pszczeli, a dzięki szklanemu modelowi mogli podejrzeć życie pszczół od środka. Dowiedzieli się w jaki sposób powstaje miód, jakie są jego rodzaje i jakie ma właściwości. Prelekcja zakończyła się degustacją miodu.

Lidia Żak z MCK OHP przedstawiła znaczenie znajomości własnych predyspozycji zawodowych i umiejętności psychospołecznych na rynku pracy, zwłaszcza w prowadzeniu takiej inicjatywy jak przedsiębiorstwo społeczne.

Reprezentujące Centrum Rozwoju Lokalnego Ewa Mochul-Zwolińska – kierownik Działu Edukacji i Organizacji Pozarządowych zapoznała uczniów i uczennice z ofertą Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Centrum Aktywności Obywatelskiej, skierowanej do ostrowieckich NGO’sów.

Podsumowaniem warsztatów była wizyta studyjna  w Fundacji Pomocna Dłoń – prowadzącej na terenie Centrum Aktywności Obywatelskiej – Centrum Seniora oraz Bar Mleczny „CZWÓRKA” W jej trakcie uczniowie dowiedzieli się jakie działania prowadzi fundacja i czym zajmuje się na co dzień. O wsparciu na rzecz osób starszych, jego znaczeniu dla zdrowia i aktywności seniorów opowiedziała przedstawicielka Fundacji – Katarzyna Majewska.

Warsztaty dla młodzieży z ostrowieckich szkół to wspólna inicjatywa Centrum Rozwoju Lokalnego oraz Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach realizowanej efektywnej współpracy obydwu podmiotów, której celem jest promocja przedsiębiorczości, aktywności i rozwoju zawodowego.

 

 

 

To top