Współfinansowanie działań EDIH – nabór już tylko do 16 maja!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 16 maja przedłużyła nabór wniosków do programu Współfinansowanie działań EDIH, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

Celem programu jest zwiększanie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej, w którym istnieje znaczne zapotrzebowanie w zakresie podniesienia poziomu absorpcji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (link) dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie: od 28 marca 2023 r. do 16 maja 2023 r., godz. 16:00.

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe i stają się bardziej konkurencyjne.

EDIH wspierają przedsiębiorstwa w usprawnianiu procesów biznesowych/produkcyjnych, produktów lub usług wykorzystujących technologie cyfrowe poprzez:

  • zapewnienie dostępu do technicznej wiedzy fachowej i testów, a także możliwość „testowania przed inwestycją”
  • świadczenie usług w zakresie innowacji, takich jak finansowanie doradztwa, szkoleń i rozwoju umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyfrowej
  • pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w szczególności w korzystaniu z technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

EDIH łączą korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnymi dla ogólnoeuropejskiej sieci. Ta obecność w regionie sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług, których potrzebują lokalne przedsiębiorstwa, poprzez lokalny ekosystem językowy i innowacyjny. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy wymagane umiejętności nie są dostępne lokalnie.

Więcej informacji na temat EDIH można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej (TUTAJ)

To top