Zielona ławeczka

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

Kto może złożyć wniosek ?

Mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

Zespół konkursowy składa się z grupy min. 5 osób.

Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy zarządcę terenu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego osiedla) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) z obiektem retencji.

Miniogrody powinny być projektowane i pielęgnowane w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń ma być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.

Opis:

Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Sponsorem Projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Partnerem konkursu jest Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konkurs jest realizowany w formie rywalizacji pomiędzy Zespołami Sąsiedzkimi.

Cele konkursu:

  1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
  2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
  3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Do konkursu nie może zostać zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Zielona Ławeczka.

Grant może być przeznaczony na zakup materiału roślinnego, podłoża, ławki  i innych elementów do aranżacji miniogrodów oraz elementy potrzebne do stworzenia obiektu mikroretencji.

Obowiązkowym wyposażeniem miniogrodu jest ławka z oparciem i podłokietnikami.

Termin składania wniosków:

17 maja 2023 (rejestracja zespołów sąsiedzkich)

7 czerwca 2023 (składanie wniosków)

Więcej informacji pod linkiem: https://zielonalaweczka.pl/

Kontakt:

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Żelazna 32, 00-832 Warszawa

Tel:  507 006 579

To top