CRL na II Targach NGO-EXPO w Kielcach

W czwartek 29 czerwca 2023 r. delegacja Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z reprezentantami kilku ostrowieckich organizacji pozarządowych – „Fundacji „Pomocna Dłoń”, Ostrowieckiego Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręceni”, Stowarzyszenia „Ostrowiecki Klub Amazonka” – uczestniczyła w II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.
To kolejne takie wydarzenie w skali ogólnopolskiej, organizowane po to, żeby pokazać różnorodność, bogactwo form działania i produktów, które są dziełem organizacji pozarządowych. Oferowało one również możliwość promocji organizacji, a także integracji sektora pozarządowego.
To ogromne przedsięwzięcie, które przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej wśród społeczeństwa. Co więcej, uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego porozmawiania z działaczami społecznymi, którzy szczegółowo przybliżali temat swojej działalności.
W Targach Kielce prezentowało się 170 wystawców – fundacje, stowarzyszenia, zakłady aktywności zawodowej, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, towarzystwa wpierania rozwoju, koła gospodyń wiejskich i wiele innych…
Łączą ich wspólne cele –  niesienie pomocy, aktywizacja  i integrowanie lokalnych społeczności, promowanie zdrowego stylu życiu i kultywowanie tradycji regionalnych.
W czasie trwania targów odbywały się liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez osoby znane z bogatym doświadczeniem w temacie funkcjonowania NGO-sów. Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu intersujących dyskusjach.
Głównym organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Fundacja Muza Dei.

 

To top