FENG – zmiany w harmonogramie naborów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 27 czerwca 2023 roku przyjęto zmiany w harmonogramie naborów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dotyczą one m.in. działań wdrażanych przez PARP takich jak Ścieżka SMART, Startup Booster Poland, czy Promocja marki innowacyjnych MŚP.

Wydłużenie naborów w Ścieżce SMART oraz nowe nabory na 2024 rok, m.in. w konkursach Startup Booster Poland oraz Promocja marki innowacyjnych MŚP to najważniejsze zmiany w harmonogramie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Zmiana daty naborów w:

  • działaniu 1.1 Ścieżka SMART, nabór dla konsorcjów – zmiana daty ogłoszenia na 30 października br. oraz naboru wniosków na 14 listopada 2023 roku – 8 lutego 2024 roku;
  • działaniu 2.12 Granty na eurogranty (organizacje badawcze) – zmiana daty ogłoszenia na 18 stycznia 2024 oraz naboru wniosków na 27 lutego 2024 – 27 lutego 2025 roku;
  • działaniu 2.18 Rozwój oferty OI dla firm – zmiana daty ogłoszenia na 5 marca 2024 r. oraz naboru wniosków na 26 marca – 23 maja 2024 roku.

Dodano nowe nabory:

  • działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP – nowy nabór związany z wystawą Expo 2025 w Japonii, ogłoszenie 13 marca 2024 r., nabór wniosków 16 kwietnia – 21 maja 2024 roku;
  • działanie 2.28 Startup Booster Poland – nowy nabór: ścieżka Tech Impact, ogłoszenie 20 marca 2024 roku, nabór wniosków 18 kwietnia – 11 czerwca 2024 roku.

Zmiany techniczne (zatwierdzone wcześniej w ramach dokumentacji aplikacyjnej):

  • działanie 1.1 Ścieżka SMART – zmiana daty zakończenia naboru z 30 czerwca na 30 października 2023 roku;
  • działanie 1.1 Ścieżka SMART, nabór na rzecz dostępności – zmiana daty zakończenia naboru z 31 sierpnia na 30 października 2023 roku.

Pełna wersja harmonogramu naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie PARP (TUTAJ)

To top