Konkurs PARP na najlepsze rozwiązania GOZ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wnioski można składać od 22 czerwca 2023 r.

Celem Konkursu jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

 • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
 • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
 • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
 • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Kategorie konkursu:

 • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
 • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Laureaci konkursu otrzymują:

 • Nagrody finansowe
 • Dyplom
 • Promocję rozwiązania
Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny zawierać się w obszarach taki jak:

 • Regeneracja – używanie w procesach produkcyjnych odnawialnej energii (źródeł OZE) i surowców wtórnych, zachowanie i odbudowie ekosystemów, zwrot odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery,
 • Współużytkowanie – dzielenie nieruchomości (np. pomieszczeń) i ruchomości (np. samochodów), przedłużanie życia produktów przez odpowiednie projektowanie i użytkowanie, ponowne używanie produktów,
 • Optymalizacja – zwiększanie wydajności procesów produkcji, minimalizacja powstawania odpadów, wykorzystywanie dużych zbiorów danych i automatyzacji,
 • Zamykanie obiegów – poprzez recykling, ponowne wykorzystanie komponentów, odzysk składników biochemicznych z bioodpadów,
 • Wirtualizacja – pośrednia (np. zakupy internetowe) i bezpośrednia (np. książki i płyty w wersji zdematerializowanej),
 • Wymiana – w tym użycie nowych technologii (np. druku 3D), upowszechnianie nowych modeli biznesowych transportu (np. pojazdy elektryczne, autonomiczne, transport multimodalny, technologie typu hyperloop), nowych produktów i usług oraz substytutów surowców nieodnawialnych.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które umożliwia transformację w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone rozwiązania, które:

 1. zostały wdrożone u uczestnika Konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku konkursowego;
 2. określają mierzalne efekty w zakresie GOZ. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W każdej z kategorii przyznawane są następujące nagrody: jedna nagroda główna oraz maksymalnie 10 wyróżnień.

Zdobywcy nagrody głównej otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych;
 2. dyplom;
 3. promocję produktu (m.in. w: materiałach prasowych i innych materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu).

Zdobywcy wyróżnienia otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych;
 2. dyplom;
 3. promocję produktu.

Nagrody, o których mowa powyżej, nie stanowią pomocy publicznej.

Nagrody są wypłacane w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu na konto podane przez uczestnika Konkursu we wniosku konkursowym.

Złożenie wniosku konkursowego będzie możliwe wyłącznie w terminie od dnia 22.06.2023 r. do 27.07.2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie PARP (TUTAJ)

To top