„MŁODZI DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+” – warsztaty dla świętokrzyskiej młodzieży

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Młodzieżowy Sejmik zapraszają młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego (15-24 lata) oraz osoby współpracujące z młodzieżą (nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych) do udziału w warsztatach diagnostycznych.

Spotkania odbywać się będą w ramach prac nad opracowaniem dokumentu strategicznego województwa na rzecz młodzieży „Młodzi dla Świętokrzyskiego 2030+”. Celem warsztatów jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb młodych ludzi oraz wypracowanie rozwiązań i pomysłów na działania, które będą wspierać aktywność osób młodych w województwie świętokrzyskim.

Organizatorzy zapraszają młodzież do dyskusji i aktywnego uczestnictwa w tych spotkaniach, licząc na to, że opinia młodych ludzi będzie niezbędna do opracowania tego dokumentu, aby stał się on prawdziwie użyteczny.

Planowana jest organizacja czterech warsztatów w podziale na cztery obszary tematyczne:

  • Aktywność społeczna – 19 czerwca 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur (ul. Rynek 3 w Kielcach), w godz. 10-15;
  • Rynek pracy oraz przedsiębiorczość młodych – 20 czerwca 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur (ul. Rynek 3 w Kielcach), w godz. 10-15;
  • Edukacja oraz zwiększanie udziału młodzieży w pielęgnowaniu tożsamości regionalnej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu – 10 lipca 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur (ul. Rynek 3 w Kielcach), w godz. 10-15;
  • Ekologia i racjonalne korzystanie z zasobów przyrody – 11 lipca 2023 r., Muzeum Dialogu Kultur (ul. Rynek 3 w Kielcach), w godz. 10-15;

Na dwa pierwsze warsztaty zgłaszać się można do dnia 14 czerwca 2023 r., natomiast na warsztaty, które odbywać się będą 10 i 11 lipca – zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • wiek (liczbę ukończonych lat),
  • miejsce zamieszkania (miasto/ gmina/powiat),
  • e-mail,
  • numer telefonu.

Należy je przesłać e-mailem na adres: mlodziezowy.sejmik@sejmik.kielce.pl

Jedna osoba może wziąć udział w nieograniczonej liczbie warsztatów.

W sprawie szczegółów organizacyjnych należy kontaktować się z Kancelarią Sejmiku: tel. 41 395 11 00.

To top