Pracownia Kompetencji Cyfrowych

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie akcji szkoleniowej, która będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów, w tym umiejętności ściśle informatycznych. Nagrodami w konkursie są mobilne pracownie komputerowe (MPK), które obejmują: 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

Kto może złożyć wniosek ?

Szkoła podstawowa i ponadpodstawowe.

Każda szkoła może wysłać jedno zgłoszenie dla każdego z wyszczególnionych etapów edukacyjnych (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe).

Informacje dodatkowe: 

Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK).

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Cele konkursu:

  1. Przeprowadzenie akcji szkoleniowej, która będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów, w tym umiejętności ściśle informatycznych.
  2. Pobudzanie kreatywności uczniów.
  3. Promowanie interdyscyplinarnej współpracy w szkole.

Zadania konkursowe:

– Klasy 1-3: realizacja modułu kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza”, pt. „Internet to nie wszystko” oraz przygotowanie projektu kolorowanki, która będzie dotyczyć sposobów na zachowanie równowagi cyfrowej.

– Klasy 4-6: realizacja modułu kursu „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu”, pt. „Uprzejmy internauta” oraz przygotowanie plakatu z hasłem promocyjnym na temat właściwego zachowania w sieci, czyli netykiety.

– Klasy 7-8 i ponadpodstawowe: realizacja modułu kursu Bezpieczni w sieci „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy” (kurs w wersji dla klas 7-8), oraz przygotowanie hasła kampanii w mediach społecznościowych wraz z przykładowym postem odnoszącym się do cyberzagrożeń i sposobów ochrony przez cyberatakami.

Kursy wskazane powyżej są bezpłatne i dostępne na stronie: https://ose.gov.pl/pkc

Nagrodami w konkursie są mobilne pracownie komputerowe (MPK), które obejmują: 16 laptopów wraz z przenośną szafą, oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor.

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://ose.gov.pl/pkc

To top