Raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” – maj 2023

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowano kolejny comiesięczny raport „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w maju 2023 r.

W numerze omówiono m.in. „Raport mobilności transgranicznej. Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” (EWL), opracowanie „Wpływ AI na rynek pracy” autorstwa ekspertów z EY oraz „Neuroróżnorodni w biurze” (Workplace, Skanska) – pierwszy w Polsce raport poświęcony wsparciu osób atypowych w środowisku pracy poprzez zmiany organizacyjne i przestrzenne.

W części poświęconej zagranicznym rynkom pracy warto zwrócić uwagę na dwie publikacje: raport KE „Integration of young people into the labour market with particular focus on traineeships” analizujący wpływ staży i praktyk zawodowych na integrację młodych ludzi na rynku pracy oraz „Future of Jobs. Report 2023” (Światowe Forum Ekonomiczne) poświęcony trendom na rynku pracy do 2027 r.

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Dokument w wersji pdf jest do pobrania bezpłatnie na stronie PARP

To top