Spotkanie pn. „Fundusze Europejskie dla NGO”

Rola organizacji pozarządowych jest ogromna. Jednak stowarzyszenia i fundacje pod względem stabilności funkcjonowania są słabsze od administracji publicznej czy biznesu. Dlatego Komisja Europejska przewidziała kilka form wsparcia organizacji pozarządowych.

W najbliższych latach, oprócz pieniędzy na realizację działań społecznych: edukacyjnych, związanych w włączeniem społecznym czy wsparciem rynku pracy, dostępne będą dotacje na rozwój potencjału organizacji społecznych. Łącznie w Polsce dostępnych będzie na ten cel kilkadziesiąt milionów euro.

To czas, by zainteresować się funduszami dostępnymi dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie finansowania unijnego. Dlatego Centrum Rozwoju Lokalnego wraz Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sandomierzu w dniu 14.06 zorganizowało spotkanie pn. „Fundusze Europejskie dla NGO”. Podczas spotkania zostały omówione źródła finansowania dla NGO w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 (FEŚ) oraz możliwości finansowania NGO ze środków rządowych i samorządowych.

Spotkanie odbyło się w ramach działań Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E).

Informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc stronę internetową https://crl.ostrowiec.pl/ oraz fanpage CRL.

To top