Strzelnica w powiecie 

Strzelnica w powiecie – budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiegoProgram przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych j żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Priorytetami w niniejszym konkursie są:

  1. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym.
  2. Dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach’, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych.
  3. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały wojsk Obrony Terytorialnej.
  4. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności w szkołach uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj.: oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały wojskowe, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

Dopuszcza się finansowanie zadania już rozpoczętego.

Opis:

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

Cele:

  1. Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej (SZRP).
  2. Umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego).
  3. Aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem.
  4. Umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP, poprzez wyłonienie i sfinansowanie najlepszych ofert jednostek samorządu terytorialnego na budowę strzelnic umożliwiających szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na strzelnicę co najmniej do 31.12.2034 r.

Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.

Termin składania wniosków: 15 września 2023

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-62023cwcr

To top