Akademia migracyjna – bezpłatny e-learning o migracji

Konsorcjum Migracyjne, którego częścią jest Amnesty International , uruchomiło bezpłatną platformę e-learningową – Akademię Migracyjną. Platforma to kompendium wiedzy o migracji i integracji w Polsce oraz zarządzaniu migracjami.

Wiele miast i małych miejscowości w Polsce musi poszukiwać rozwiązań, które zapewnią ochronę uchodźcom i uchodźczyniom. Jest to zadanie trudne, ponieważ brakuje spójnej, ogólnopolskiej polityki integracji, a możliwości i zasoby władz lokalnych są bardzo ograniczone. Potrzebne są skuteczne rozwiązania, które zapewnią godne życie wszystkim osobom z lokalnych społeczności – takie, które służą zarówno dotychczasowym, jak i nowym mieszkańcom i mieszkankom.

W odpowiedzi na tę potrzebę powstała Akademia Migracyjna. To hybrydowe narzędzie pozyskiwania wiedzy i kompetencji w dziedzinie zarządzania migracjami.

Z Akademii Migracyjnej skorzystać mogą:

  • samorządy,
  • aktywiści i aktywistki działające na rzecz uchodźców i migrantów,
  • organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne działające na rzecz uchodźców i migrantów
  • wszystkie osoby, które poszukują eksperckiej wiedzy i chcą rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie migracji.

Dlaczego warto skorzystać z Akademii Migracyjnej?

  • Daje możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji niezbędnych, aby pracować w obszarze integracji osób migrujących w kontekście wojny w Ukrainie, jej długofalowych skutków, a także z myślą o wyzwaniach migracyjnych i integracyjnych kolejnych lat.
  • Akademia tworzy też przestrzeń wsparcia oraz budowy partnerstw w zakresie wspólnych działań dla uchodźców i migrantów na poziomie lokalnym.

Wszystkie kursy na Akademii Migracyjnej są bezpłatne. Wystarczy zarejestrować się na stronie: https://akademia.konsorcjum.org.pl/.

Projekt Akademia Migracyjna jest finansowany przez Oxfam.

To top