BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Organizator: Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

Termin składania wniosków:
30 czerwca 2023 roku
30 września 2023 roku
11 grudnia 2023 roku

Kto może złożyć wniosek?
Instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:
– kluby sportowe,
– fundacje,
– stowarzyszenia,
– szkoły,
– przedszkola,
– koła gospodyń wiejskich,
– biblioteki,
– domy kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– inne organizacje posiadające zdolność prawną.
W programie mogą wziąć udział organizacje, które działają min. 2 lata i posiadają zdolność prawną.

Na co można uzyskać wsparcie?
Projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie (np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady,
treningi oraz inne działania, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play).

Wysokość wsparcia: maks. 7.000 zł

Szczegółowe informacje TUTAJ

To top