BGK przedłuża gwarancje de minimis dla przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przedłuża okres obowiązywania specjalnych warunków gwarancji de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli dalej z nich korzystać na preferencyjnych zasadach do 31 grudnia 2023 roku. 

Gwarancje de minimis zabezpieczają spłatę kredytów obrotowych lub inwestycyjnych udzielonych mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom przez banki kredytujące. Kredyty nimi zabezpieczone  mogą być przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Szczególne warunki gwarancji de minimis, które obecnie zostają przedłużone do końca 2023 roku to:

  • podwyższony zakres gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kredytu;
  • rezygnacja z opłaty prowizyjnej;
  • zwiększona maksymalna kwota gwarancji z 3,5 mln zł do 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (uwzględniając limity pomocy de minimis);
  • wydłużony maksymalny okres trwania gwarancji: w przypadku kredytu obrotowego gwarancja może być udzielona do 75 miesięcy (z 27 miesięcy), a inwestycyjnego do 120 miesięcy (z 99 miesięcy).

Więcej informacji znajdziesz na stronie produktu lub na stronie Biura Prasowego BGK (TUTAJ)

To top