Dodatkowe środki z PFRON na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż posiada wolne środki w kwocie 40 000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Nabór realizowany jest za pośrednictwem systemu SOW System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON (https://sow.pfron.org.pl).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
To top