Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP

Zachęcamy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych do wzięcia udziału w konkursie, w którym można uzyskać darowiznę na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2023 roku.

FUNDATOR: Fundacja KGHM Polska Miedź.

O PROGRAMIE: Fundacja KGHM Polska Miedź ogłaszana Konkurs pn.: „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”, który skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju.
Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 roku. Fundacja KGHM Polska Miedź wesprze finansowo w formie darowizny najlepsze projekty polegające na zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Konkursu wynosi  5 mln zł, a maksymalna wysokość darowizny dla jednostki OSP to 50 tys. zł Jednostki OSP, które zgłoszą się do konkursu otrzymane darowizny mogą przeznaczyć m.in. na zakup sprzętów ratownictwa technicznego, wodnego, medycznego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego czy wyposażenie ochronne dla strażaków.

CEL KONKURSU: Podniesienie skuteczności przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych i zwiększenia ich efektywności. Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Zmniejszenie zagrożenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zwiększenie, a przynajmniej utrzymanie obecnego potencjału ratowniczego oraz procesu unowocześniania jednostek Ochotniczych Straży Pożarniczych. Podniesienie sprawności i efektywności wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z różnymi formacjami.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, mających na celu zapobieganie i likwidację skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. W ramach projektu można uzyskać wsparcie na zakup sprzętów ratownictwa technicznego, wodnego, medycznego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego czy wyposażenie ochronne dla strażaków.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, 10.000 – 50.000 zł. Trzy warianty: – wariant I – darowizna o wartości 10.000 zł; – wariant II – darowizna o wartości 25.000 zł; – wariant III – darowizna o wartości 50.000 zł. Wkład własny na poziomie 0%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 sierpnia 2023 TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Maks. 6 miesięcy od daty podpisania umowy darowizny. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem merytorycznym powinno zostać złożone najpóźniej do 30 kwietnia 2024.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu http://fundacjakghm.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/kAMxlDiBro6A/content/fundacja-kghm-polska-miedz-dla-osp?redirect=http%3A%2F%2Ffundacjakghm.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kAMxlDiBro6A%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_87Jckfo2DMxf__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26%23p_101_INSTANCE_kAMxlDiBro6A#p_101_INSTANCE_kAMxlDiBro6A

To top