FUNDACJA PZU Z KULTURĄ

Organizator: Fundacja PZU

Termin składania wniosków: do 1 sierpnia 2023 roku

Kto może złożyć wniosek?

  • Fundacje.
  • Stowarzyszenia.
  • Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają  zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co można uzyskać wsparcie?
Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami
edukacyjnymi.

Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 20.000 zł

Szczegółowe informacje TUTAJ

To top