Konkurs Odkryj Swój Skarb – V edycja 2023 

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie pt. „Odkryj Swój Skarb / Język. Bogactwo językowe Rzeczypospolitej” na najciekawsze  działania edukacyjne z zakresu pielęgnowania dziedzictwa lokalnego małych miejscowości, związane z językiem.

Używane do dziś w wielu regionach Polski dialekty i gwary języka polskiego oraz języki mniejszości to ważny element niematerialnego dziedzictwa Rzeczypospolitej, dlatego V edycję naszego konkursu poświęciliśmy właśnie lokalnemu dziedzictwu językowemu.

UWAGA! W konkursie liczą się działania pielęgnujące i dokumentujące lokalnie używaną mowę, nie tylko w regionach kojarzonych zwykle z odrębnością językową jak np. Kurpie, Kaszuby czy Podhale, ale też w miejscach, których dziedzictwo językowe nie jest powszechnie znane.

Chcąc docenić i promować aktywności na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa, nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do osób, które na co dzień działają w miejscach szerzej w Polsce nieznanych. Wsłuchaj się w lokalny głos i podejmij działanie!

Idea

Ideą konkursu „Odkryj Swój Skarb” jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – małych miejscowości w Polsce. Lokalne dziedzictwo kulturowe pozwalające zachować pamięć i tradycję, budujące poczucie wspólnoty, wzmacniające identyfikację z miejscem, inspirujące do spotkania i wymiany dobrych praktyk traktujemy jako bezcenne skarby naszych małych ojczyzn.

Nagrody

Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają nagrody finansowe. Maksymalna pula nagród wynosi 20 000 zł. Dodatkowo oferujemy nagrody w formie:

  1. udziału w wizycie studyjnej z warsztatami i prezentacją dobrych praktyk w obszarze troski o dziedzictwo lokalne.
  2. publikację do 20 najciekawszych przedsięwzięć w broszurze elektronicznej „Lokalne Inspiracje”.

Zgłoszenia

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane od 15 czerwca 2021 r. albo będące już na zaawansowanym etapie realizacji.

Termin zgłoszeń: 10 września 2023 r.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem.

Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

  1. osób fizycznych i grup nieformalnych,
  2. osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Konkurs skierowany jest do w/w uczestników realizujących działania w miejscowościach liczących do 30 000 mieszkańców (na dzień składania wniosku).

Wyniki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 października 2023 r. na stronie www.nck.pl

To top