PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY W 2023 ROKU

Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT)

Termin składania wniosków: 30 września 2023 r. – w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego.

Kto może złożyć wniosek?

  • polskie związki sportowe,
  • Polski Komitet Olimpijski,
  • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Na co można uzyskać wsparcie?
Na dofinansowanie szkolenia i udziału we współzawodnictwie zawodniczek i zawodników w sportach olimpijskich w młodzieżowych kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy,
junior, młodzieżowiec) w ramach kadry narodowej oraz publicznych i niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego, a także ośrodków szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych.

Wysokość wsparcia?
Budżet programu wynosi 184 mln. złotych.

Szczegółowe informacje TUTAJ

To top