Program Odpowiedzialni Społecznie

Organizator: Fundacja Totalizatora Sportowego

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2023 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Kto może złożyć wniosek: Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, m.in:

 • stowarzyszenia, fundacje,
 • szkoły, przedszkola,
 • kluby sportowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne,
 • muzea, domy kultury, biblioteki,
 • inne instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze,
 • domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele programu.

Na co można uzyskać wsparcie?

Realizowane projekty muszą być zgodne z celami programu oraz w szczególności dotyczyć:

 • Świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej.
 • Udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej).
 • Aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.
 • Wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:

– prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń,
– organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
– inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,
– tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.

Program przewiduje udzielanie wsparcia zarówno w Polsce jak i za granicą.

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy szczególną uwagę zwracamy na działania skierowane na pomoc uchodźcom, ofiarom trwającego konfliktu.

Wysokość wsparcia:

Budżet naboru wniosków: 1.800.000 zł.

Szczegółowe informacje TUTAJ

To top