Ruszył nabór ciągły do programu Maluch+

 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nowy nabór wniosków do programu Maluch+. Program przewiduje dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. W ramach naboru dokonywany będzie podział środków między jednostkami samorządu terytorialnego a innymi podmiotami.

Środki kierowane będą przede wszystkim do gmin, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki. W ramach nowej odsłony programu powstać ma ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Ogłosiliśmy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie – nabór o charakterze ciągłym. O środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc mogą aplikować te same podmioty, co w poprzednim naborze. Wciąż zachowujemy jednak zasadę pierwszeństwa gmin” – podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

Program jest finansowany ze środków Budżetu Państwa a także funduszy UE pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Wnioski można składać do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-ciaglego-nab-oru-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch–20-2-2-2029

To top