Skrzydła Dla Mamy

Celem konkursu jest wsparcie mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością.

Kto może złożyć wniosek ?

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Biblioteki publiczne.
 4. Domy kultury.
 5. Gminy.
 6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty skierowane do mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25.000 mieszkańców:

 1. a) przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich,
 2. b) opiekujących się dziećmi nieuczestniczącymi w żadnej formie przedszkolnej,
 3. c) pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na:

 1. Przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć.
 2. Cykl warsztatów o różnej tematyce.
 3. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
 4. Usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500 zł brutto.
 5. Koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 1.000 zł brutto.
 6. Koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1.000 zł brutto.
 7. Ewentualne porady specjalistyczne.
 8. Ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty spełniające łącznie następujące kryteria:

– projekty przewidujące działania o różnym charakterze, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności;

– zajęcia/warsztaty powinny odpowiadać na potrzeby danej społeczności;

– czas trwania realizacji projektu: min. 60 dni (tj. 2 miesiące), cyklicznie.

Informacje dodatkowe: 

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Cel: wsparcie mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 1. Aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.
 2. Aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości niepracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz dziećmi z niepełnosprawnością.
 3. Ułatwienie powrotu do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi.
 4. Podwyższanie swoich kompetencji oraz pomoc w odkrywaniu własnych talentów.
 5. Zyskanie dofinansowania na różnego typu działania, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności.

Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach naboru.

Dofinansowanie w wysokości do 15.000 zł otrzyma 30 najlepszych projektów.

Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2023

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/skrzydla-dla-mamy/

To top