SPORTOWA NATURA

Organizator: Lasy Państwowe

Termin składania wniosków: do 30 września 2023 roku

Kto może złożyć wniosek?  Kluby sportowe, wpisane do KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co można uzyskać wsparcie?  Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Wysokość wsparcia: 100%, 10.000 złotych

Szczegółowe informacje TUTAJ

To top