SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO

Organizator: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Termin składania wniosków: do 31 lipca 2023 roku lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Kto może złożyć wniosek?

Organizacje pozarządowe (fundacje oraz stowarzyszenia i związki stowarzyszeń) zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej.

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie możemy przeznaczyć na organizację obozu.

Wymagane warunki:

 • Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).

Każdy obóz powinien:

 • mieć sportowy charakter,
 • trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
 • realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
 • mieć charakter wyjazdowy,
 • odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
 • być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2017, tj. w wieku od 6 do 23 lat.
 • Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.

Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:

 • transport,
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie,
 • ubezpieczenie na czas obozu,
 • wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
 • wynajem obiektów sportowych,
 • działania kulturalne (tj. tylko i wyłącznie aktywności polegające na wyjściu do kina, teatru, muzeum, (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków – dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika).

Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.

Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.

Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.

Wkład własny Organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wysokość wsparcia: maks. 95%.

Dofinansowanie na jednego uczestnika obozu: maks. 100 zł / dzień i nie więcej niż 1.000 zł na cały okres trwania obozu.

Szczegółowe informacje TUTAJ

To top