Granty na dofinansowanie aktywności obywatelskiej

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego przyzna dofinansowanie w postaci grantu w zakresie komunikacji w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat demokratycznej roli Parlamentu Europejskiego w życiu obywateli, zwiększenia aktywności obywatelskiej i zmobilizowania wyborców do udziału w wyborach europejskich w 2024 roku (EE24). Wniosek można złożyć do dnia 29 września 2023.

FUNDATOR: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego

O PROGRAMIE: Granty mają na celu współfinansowanie (z wkładem od 5 000 do 60 000 EUR) działań, które mogą przynieść wymierne korzyści: zbudowanie potencjału w zakresie edukacji obywatelskiej, nawiązanie pogłębionych kontaktów ze społecznościami czy włączenie większej liczby obywateli w proces głosowania.

CEL KONKURSU: Cele działań finansowanych w ramach tego zaproszenia do składania wniosków są następujące: zwiększenie świadomości obywateli europejskich wśród jak najbardziej zróżnicowanej opinii publicznej na temat roli i wartości demokratycznych UE, zapewnienie zrozumienia korzyści, jakie zapewnia PE, w jaki sposób PE wpływa na nasze codzienne życie i dlaczego w związku z tym ważne jest, aby głosować poprzez udział w nadchodzącym EE24, również w kontekście społeczności wspolnie.eu (zapewniając demokratyczne zaangażowanie). wspieranie zwiększonego bezpartyjnego zaangażowania obywatelskiego europejskich obywateli i organizacji z jak najróżniejszych grup, przy jednoczesnym promowaniu idei znaczenia głosowania, zachęcając w ten sposób do aktywnego zaangażowania (również jako liderów/twórców zmian), ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji wyborców w okresie poprzedzającym dzień wyborów europejskich, również w kontekście społeczności wspolnie.eu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Wnioski należy składać w jednej z dwóch następujących kategorii działań: działania angażujące społeczeństwo obywatelskie działania angażujące podejmowane przez liderów/twórców zmian Działania komunikacyjne powinny mieć na celu informowanie obywateli o znaczeniu demokratycznego zaangażowania w UE oraz umożliwienie im stania się inicjatorami zmian. Potencjalnie współfinansowane działania obejmują również działania komunikacyjne liderów zmian/twórców zmian, którzy będą angażować swoje sieci kontaktów, aby zachęcić do udziału w wyborach europejskich. Działania można przeprowadzić w okresie obowiązywania dotacji, jednak w ramach przewidzianego harmonogramu. Istotne jest, aby działania skupiające się na budowaniu potencjału wokół demokratycznego zaangażowania i osiągnięć UE miały miejsce w 2023 r. i na początku 2024 r., natomiast mobilizacja wyborców do udziału w wyborach powinna zostać wykonana na kilka tygodni przed wyborami europejskimi.  Projekty powinny mieć charakter bezpartyjny, jak również zawierać informację o roli PE. Istotne jest, aby wzmocnić rolę obywateli (liderów zmian) w zakresie promowania znaczenia głosowania, podejmowania działań poprzez głosowanie, co w konsekwencji powinno zwiększyć udział w wyborach europejskich w 2024 roku. W ramach naboru oczekuje się, że projekty przyczynią się do mobilizacji oddolnych i lokalnych organizacji oraz aktywnych obywateli (liderów zmian) poprzez szkolenia, warsztaty, konkursy, inicjatywy uniwersyteckie, quizy, kampanie w mediach społecznościowych i inne formy aktywnego zaangażowania obywatelskiego. Ich zadaniem powinna być także zmiana kultury demokracji uczestniczącej oraz włączenie większej liczby osób (zwłaszcza młodych) i organizacji do społeczności wspolnie.eu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wnioskodawcami mogą być krajowe organizacje non-profit oraz ich grupy posiadające osobowość prawną, których celem jest promowanie wartości europejskich, lub osoby prawne prowadzące działalność non-profit oraz ich grupy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       Dotacja wynosi 60 000 EUR lub 15 000 EUR w zależności od typu działania. Wymagany wkład własny – 80%. Budżet 3 950 000 EUR.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wniosek można złożyć do dnia 29 września 2023. Dofinansowanie w ramach programu będzie przyznane na okres około dziesięciu miesięcy lub poniżej dziesięciu miesięcy (projekty powinny zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2024 roku).

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

To top