Były sobie pieniądze..

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie w podstawy finansów. Nabór prowadzony będzie w terminie 26 września do 16 października 2023 roku.

FUNDATOR: Fundacja BGK

O PROGRAMIE: Od 2017 roku Fundacja BGK prowadzi nabór do programu „Były sobie pieniądze…”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Program polega na przeprowadzeniu autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych (dwie grupy w wieku: 3-6 lat i 7-9 lat).  Tematyka lekcji dotyczy przede wszystkim: wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, jak również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości skorelowane są z podstawą programową, dzięki czemu szkoły mogą wzbogacić program nauczania o zestaw ciekawych lekcji, które jednocześnie odpowiadają na potrzeby uczniów.

CEL PROGRAMU: Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej dzieci i młodzieży, oraz wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Pakiet przedszkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, sklepik – zabawka, bankomat-zabawka, przykładowe scenariusze zajęć, skarbonki. Pakiet szkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”, przykładowe scenariusze zajęć, komplet bilonu, skarbonki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Uczestnikiem może być państwowa szkoła podstawowa lub państwowe przedszkole realizująca zadania edukacyjne. Program skierowany jest do dzieci z przedszkola lub do uczniów klas podstawowych I-III. Wnioski mogą składać wyłącznie placówki państwowe, które realizować będą program na terenie gmin do 100 tys. mieszkańców Do programu będzie zakwalifikowane 10 państwowych placówek przedszkolnych oraz 10 państwowych szkół podstawowych. WYSOKOŚĆ DOTACJI: W ramach programu zostaną przekazane pakiety edukacyjne.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 26.09. – 16.10.2023 r. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: termin zostanie doprecyzowany w regulaminie konkursu.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.fundacja.bgk.pl/byly-sobie-pieniadze/

KONTAKT: Miriam Gędek – opiekun projektu e-mail: miriam.gedek@fundacjabgk.pl

To top