Connect & ScaleUp – PARP zaprasza na wydarzenie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wydarzeniu:

Connect & ScaleUp: Lokalne inwestycje, globalne sukcesy: dobre praktyki dla samorządów

Spotkanie odbędzie sie 28 sierpnia 2023 r. w formule online. Informacje oraz rejestracja na stronie projektu (TUTAJ)

Samorządy poprzez wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, różnego rodzaju inicjatyw oraz inwestowanie w szkolenia i programy, działają na korzyść lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, co przekłada się na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Dzięki swoim działaniom rozwojowym, mogą zwiększyć aktywność społeczną i biznesową.

Finansowanie samorządów w Polsce opiera się głównie na kilku źródłach np. dochodach własnych, subwencji ogólnej czy dotacji celowych z budżetu państwa. JST mają natomiast możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze ze źródeł lokalnych, krajowych czy też międzynarodowych.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakie są dostępne możliwości i w jaki sposób pozyskiwać środki grantowe ze źródeł międzynarodowych,
  • W jaki sposób przyciągać inwestorów zza granicy,
  • Jakie dobre praktyki w obszarze wspierania przedsiębiorczości stosują samorządy na rynkach zagranicznych.

Eksperci przedstawią success story zrealizowanych projektów i podzielą się swoim praktycznym doświadczeniem współpracy międzynarodowej.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Innowacje od zawsze są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. To innowacje wzmacniają biznes, który rozwijamy, a  równocześnie budują solidny fundament dla zabezpieczenia przyszłości każdej organizacji; pozwalają szybciej i skuteczniej odnaleźć się w gospodarce narażonej na ciągłe zmiany, niepewnej w obliczu perturbacji i wstrząsów społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych.

Kultura innowacji, to tworzenie i wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań. Ma ona szansę zaistnieć wtedy, gdy mamy wsparcie swoich liderów, posiadamy ekspercką wiedzę, jesteśmy przekonani o własnej kreatywności i mamy autonomię w wykonywaniu pracy. Spoiwem tego wszystkiego musi stać się wizja.

Jak stworzyć kulturę innowacji w organizacji? Na początku wydaje się, że innowacje pojawiają się znikąd, później dopiero zauważamy, że stoją za nimi ludzie, w kolejnym kroku w ich przeprowadzanie włączają się ochotnicy z wybranych jednostek biznesowych. Ostatecznie w modelu docelowym jednostki zaczynają tworzyć innowacje samodzielnie i niezależnie.

Co jeszcze można zrobić? Budować kulturę przedsiębiorczości! W każdej organizacji są ludzie chcący redefiniować procesy, narzędzia oraz efekty prowadzenia działalności, niekiedy kwestionując przy tym zastany porządek. Połącznie wszystkich kropek to zadanie trudne. Wyzwania pojawiać się będą zawsze, nawet w organizacjach super-zwinnych, pełnych samodzielnych, twardo stąpających po ziemi i odnoszących sukcesy profesjonalistów.

Jak ułatwić sobie innowacyjny trud? Korzystając ze wsparcia osób, które mają solidny fundament w postaci eksperckiej wiedzy oraz zaproszenie do współpracy podmiotów o dużo większym (lub innym) doświadczeniu i innych zasobach. W obu przypadkach takie osoby spotkacie podczas spotkań realizowanych w ramach programu Connect & ScaleUp.

Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Strona projektu Connect and Scaleup:

To top