Działalność nierejestrowana – zmiany od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca wzrasta limit miesięcznych przychodów, do wysokości którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmianą limitu, określonego w art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców, osoby fizyczne mogą osiągać przychód do 2700 zł miesięcznie brutto w ramach tzw. działalności nierejestrowanej.

W myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, za działalność nierejestrowaną uznaje się działalność wykonywaną przez osoby fizyczne, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu poniższych kwot :

  • za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 –  50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku: 1745 PLN brutto
  • za okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 – 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym rok: 2700 PLN brutto

Oznacza to, że wykorzystując w pełni powyższe limity, w roku 2023 osoba fizyczna może osiągnąć przychody nieprzekraczające 26 670 PLN bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Ponadto osoba fizyczna osiągająca przychody w ramach działalności nierejestrowanej nie jest zobowiązana do opłacania składek ZUS,  bo nie stanowią one tytułu do ubezpieczeń.

Więcej informacji na temat działalności nierejestrowanej, zasad i przepisów regulujących jej stosowanie, a także kto może skorzystać z tej formy można znaleźć w poniższym artykule (Źródło: portal.faktura.pl).

„Zmiany w działalności nierejestrowanej od 1 lipca 2023 r.”

To top