Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – podpisana umowa z BGK

1 sierpnia przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umowę o finansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. To pierwsza z dwóch planowanych umów, które dotyczą uruchomienia finansowania UE dla regionu, ze środków nowej perspektywy.

Budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 to 1,4 mld euro, jest to największy przydział środków UE z dotychczasowych przyznawanych województwom. Blisko 169,3 mln EUR to środki na preferencyjne pożyczki, gdzie jednym z obszarów jest wsparcie rozwoju sektora MŚP. Zgodnie z podpisaną umową BGK  przekaże ok. 348 mln zł na atrakcyjne pożyczki dla świętokrzyskich firm.

Na podstawie zawartej umowy, BGK wybierze w przetargu partnerów finansujących, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek dla MŚP. Pierwszy nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie przez BGK w najbliższych tygodniach, aby pierwsze pożyczki mogły być udzielone jeszcze w tym roku.

Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować pożyczkami inwestycje związane z wyposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług/technologii. Jako dodatkowy element projektów możliwe będzie wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT.

Należy pamiętać, że w obecnym okresie programowania wsparcie z Funduszy Europejskich na zakładanie i rozwój przedsiębiorstw będzie realizowane głównie za pomocą mikropożyczek lub pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach stanowiących pomoc de minimis. Dotacje będą udzielane głównie na opracowanie i wdrożenie innowacji – w tym projekty B+R przedsiębiorstw. Dotacje na założenie firm udzielane będą jedynie poprzez Powiatowe Urzędy Pracy, jednak ilość przyznanych na ten cel środków może być mocno ograniczona.

Bieżące informacje na temat środków i Funduszy Europejskich dla świętokrzyskiego można uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (TUTAJ)

To top