Konkurs „Sportowa natura” – odsłona 2023

Wystartowała kolejna edycja konkursu „Sportowa Natura”. Lasy Państwowe łącza siły z klubami sportowymi i wspólnie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Najciekawsze pomysły będą nagrodzone kwotą 10 tys. zł. Wnioski można składać do 30 września 2023r.

FUNDATOR: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

O PROGRAMIE: Konkurs „Sportowa Natura” to doskonała okazja, by odkryć na nowo okoliczne kompleksy leśne, doceniając ich liczne walory. Nie od dziś wiadomo, że las to wymarzona przestrzeń do uprawiania sportu i aktywnego odpoczynku. A lasy pokrywają niemal 1/3 powierzchni, większość z nich to lasy publiczne, dostępne dla każdego, co w innych krajach nie jest wcale oczywiste. Warto skorzystać z możliwości, jakie stwarzają i pamiętać, że z każdego miejsca Polski można dotrzeć do lasu w mniej niż godzinę!

CELE PROGRAMU :  Promocja Lasów Państwowych dotycząca w szczególności promocji obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka: – promocja obcowania z naturą, – aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, – edukacja leśna i przyrodnicza, – korzystanie z produktów lasu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Kluby sportowe, wpisane do KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 10.000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.09.2023r. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 7 marca do 30 listopada 2023 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-dla-klubow-sportowych

KONTAKT: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa

To top