Nabór do programu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

Fundacja Santander ogłosiła nabór wniosków do ogólnopolskiego programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 20 najlepszych projektów ekologicznych może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. FUNDATOR: Fundacja Santander O PROGRAMIE: Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą powstać np.: mini-parki, rewitalizacje ogródków jordanowskich, ogrody deszczowe i wiele innych pomysłów z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Jury konkursu doceni szczególnie oryginalne inicjatywy ekologiczne, wynikające z potrzeby społecznej. Ważne jest, by projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub zrewitalizowane przyjazne miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak: a) roślinny mural, b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość, c) eko-ogród edukacyjny d) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy, e) rewitalizacja ogródka jordanowskiego f) zielona czytelnia g) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej. To są tylko przykłady! Najważniejsze by projekt był skierowany do dzieci lub/i młodzieży do lat 20. Kosztorys powinien uwzględniać koszty 1-rocznego utrzymania projektu (nawadnianie, konserwacja infrastruktury, w przypadku gdy ona istnieje, przycinka roślin i drzew, utrzymanie czystości, drobne naprawy), przy czym Fundacja zastrzega sobie możliwość kontroli stanu Projektu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wniosek o grant mogą składać organizacje, które istnieją co najmniej 2 lata i posiadają  zdolność prawną, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, itp.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:       W 2023 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy 200 tysięcy złotych. 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych, przy czym w każdej edycji konkursu nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 projektów. Wkład własny nie jest wymagany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
W 2023 roku odbędą się 4 edycje konkursu. Wnioski przyjmowane będą w terminach:
I termin – od 1 marca do 31 marca 2023 roku
II termin – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku
III termin – od 1 lipca do 30 września 2023 roku
IV termin – od 1 października do 11 grudnia 2023 roku

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt może trwać max 12 miesięcy.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: wwww.granty.fundacja.santander.pl/ oraz na stronie projektu „Tu mieszkam, to zmieniam EKO”.
W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie www.granty.fundacja.santander.pl.
Wyniki naborów do konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.santander.pl w następujących terminach:
a. I termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 5 maja 2023 roku,
b. II termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 4 sierpnia 2023 roku,
c. III termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 3 listopada 2023 roku,
d. IV termin – wyniki naboru zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2024 roku.

KONTAKT: Fundacja Santander Bank Polska S.A., Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, · telefonicznie: 22 586 89 99, · e-mailowo: fundacja@santander.pl

To top