Środki na założenie firmy w ostrowieckim PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wciąż są dostępne środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych.

–  oznacza to, że z dofinansowania  może korzystać bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wyżej wymienione  dofinansowania przyznawane są o osobom bezrobotnym ze środków w ramach  projektu realizowanego przez Urząd:  Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim.

To top