WUP w Kielcach zaprasza na cykl spotkań promujących FE dla Świętokrzyskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w jesiennych spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, które organizowane będą we wrześniu i październiku br. Zaprezentowane zostaną działania, które będą realizowane w obszarze rynku pracy w perspektywie finansowej 2021 – 2027, przedstawione będą najważniejsze zasady realizacji projektów.

Tematyka poszczególnych wydarzeń poświęcona będzie m.in. projektom wspierającym podnoszenie kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Przedstawione zostaną także zasady udzielania wsparcia kobietom powracającym na rynek pracy po zakończonym okresie opieki nad dziećmi. Zaprezentowane zostaną różne możliwości udzielania pomocy osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych oraz tzw. osobom ubogim pracującym, a także założenia projektów typu outplacement, skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem. Do udziału w spotkaniach zapraszamy pracodawców, wszystkich branż, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na prośbę przedstawicieli konkretnej branży, są gotowi na przeprowadzenie dedykowanego spotkania informacyjno-konsultacyjnego, dostosowanego do potrzeb i specyfiki danej branży.

Szczegółowe informacje i zapisy: e.szulc@wup.kielce.pl tel. 41 364 16 22.

Wydarzenia realizowane są wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa świętokrzyskiego.

Harmonogram i ramowy program spotkań dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

To top