O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce – spotkanie informacyjne w CRL

Polski rynek pracy w coraz większym stopniu potrzebuje pracowników z zagranicy. Migracja do Polski oraz innych krajów UE osób z Azji i Afryki, a po wybuchu wojny ukraińsko – rosyjskiej także obywateli Ukrainy spowodowała, iż pojawiła się konieczność uregulowania zasad ich pobytu i pracy. Z drugiej strony sprzyja temu zapotrzebowanie ze strony pracodawców, którzy przychylnym okiem patrzą na napływ pracowników. Wpływ na to mają zarówno korzyści ekonomiczne, jak również znalezienie chętnych do pracy w zawodach i na stanowiskach, w których krajowych specjalistów i pracowników znaleźć jest coraz trudniej.

Zasady i regulacje dotyczące zatrudnianiu cudzoziemców oraz wsparciu na jakie mogą liczyć pracodawcy, poświęcone było kolejne z cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pt.: „Zatrudnianie cudzoziemców – vademecum przedsiębiorcy”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach przedsięwzięcia „LOKALNIE dla BIZNESU”, a poprowadziła je pani Beata Wrona – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, zajmująca się kwestiami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców i pośrednictwa pracy zagranicą.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz jednostek wspierających przedsiębiorców. Pani Beata przedstawiła pokrótce regulacje prawne określające zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców – głównie osób spoza obszaru UE, omówiła też kwestie dotyczące dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pracownika w naszym kraju. Zwróciła też uwagę na wsparcie jakiego Powiatowe Urzędy Pracy mogą udzielić przedsiębiorcom w kwestii zatrudniania cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu na czas świadczenia pracy.

Spotkanie było okazją do zadawania pytań, wśród których znalazły się te dotyczące kwestii pracowników młodocianych, płacy i warunków pracy oraz trudności na jakie przedsiębiorcy oraz urzędy pracy mogą natrafić w temacie zatrudniania osób spoza UE (porzucenie pracy, brak niezbędnych dokumentów, kwestie płacowe itp.).

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza na kolejne planowane bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców. Informacje o nich będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym CRL.

 

To top