„Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju” – konferencja w Kielcach

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w województwie świętokrzyskim serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju”. Wydarzenie to odbędzie się 27 września 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:30 w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, sala Omega.

W trakcie konferencji podsumowane zostaną rezultaty dotychczasowych działań w zakresie wsparcia ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim. Zaprezentowane zostaną również możliwości wsparcia, jakie zostały zaplanowane do realizacji przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2023 – 2028, w tym zasady udzielania wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Częścią konferencji będzie debata, w której wezmą udział eksperci oraz przedstawiciele władz odpowiedzialni za rozwój ekonomii społecznej w kraju i w regionie. Podczas debaty porozmawiamy, jak skutecznie wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej i z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie sektor ekonomii społecznej będzie się mierzyć.       Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie Jarmark Ekonomii Społecznej, podczas którego prezentowana będzie oferta regionalnych PES. W ramach Jarmarku podmioty ekonomii społecznej będą mogły bezpłatnie zaprezentować swoją ofertę. Konferencja będzie także nawiązania nowych kontaktów oraz spotkań z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorami konferencji są dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w naszym regionie: Świętokrzyski OWES, którego liderem jest Caritas Diecezji Kieleckiej i Kielecko – Ostrowiecki OWES , którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Konferencja organizowana jest przy współudziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są on-line, poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bit.ly/konferencjaOWES

Szczegółowy program konferencji:    

Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju

Termin konferencji: 27 września 2023, godz. 10
Miejsce konferencji: Centrum Kongresowe Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Sala Omega

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:30 – 11:00 Uroczyste otwarcie konferencji
Pani Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej
Pani Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
11:00 – 11:30 Prelekcja „Ścieżki rozwoju Ekonomii Społecznej”
Prof. Bohdan Skrzypczak, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
11:30 – 11:45 Występ artystyczny
11:45 – 12:15 Oferta Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla organizacji społecznych w regionie świętokrzyskim. Dobre praktyki i możliwości rozwoju sektora.
Prezentacja przedstawicieli OWES.
12:15 – 13:00 Debata ekspercka „Czy ekonomia społeczna jest jeszcze potrzebna?”
13:00 – 13:15 Występ artystyczny
13:15 – 14:30 Obiad

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie Jarmark Ekonomii Społecznej i prezentacja podmiotów ekonomii społecznej z regionu świętokrzyskiego.
Podmioty zainteresowane wystawieniem stoiska ze swoją ofertą proszone są o zgłoszenie e-mailowe na adres: biuro@sowes.pl  .
Konferencja będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.
Dla uczestników konferencji zapewniony będzie bezpłatny parking na terenie Targów Kielce (wjazd bramą nr 3 od ul. Zakładowej)

To top