Pieniądze na własny biznes – FARR wznawia nabór wniosków

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach informuje o rozpoczęciu naboru wniosków programie „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie II”. Wsparcie prowadzone jest w dwóch Makroregionach –

 • Północno-Wschodni – obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie
 • Południowy – obejmujący województwa: świętokrzyskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie i śląskie

„Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Z programu mogą skorzystać osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej:

 • student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Przeznaczenie

 • POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)
 • POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy.

Od dnia 7 września 2023 r. oprocentowanie pożyczek w ramach „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uległo zmianie i wynosi odpowiednio 1,51%( pożyczka podstawowa ) oraz 0,61% w zależności od grupy docelowej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w biurach FARR:

 • Starachowice – siedziba główna Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a,
  27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90 (czynne śr,cz,pt 8.00-16.00; pn,wt 8.00-17.30)
 • Kielce, ul. Warszawska 21/9, 25-512 Kielce, tel. 41 345 05 33 (czynne pn-pt 8.00-16.00)
 • Ostrowiec Św., ul. Siennieńska 38, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 247 62 61 (czynne pn-pt 8.00-16.00)
 • Skarżysko-Kam., ul. 1-go Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kam., tel. 41 251 21 92 w.40 (czynne pn-pt 8.00-16.00)

Więcej informacji na temat Programu, jak również pełna dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dostępne są na stronie Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego (TUTAJ)

To top