Pożyczki dla woj. świętokrzyskiego – oferta Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju to kolejna instytucja, która oferuje wsparcie przedsiębiorcom z sektora MŚP w formie pożyczek na rozwój działalności gospodarczej. Środki na ten cel LFR pozyskało z Banku Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju swoim działaniem obejmuje także obszar województwa świętokrzyskiego.

Oferta instytucji dla województwa świętokrzyskiego obecnie to:

 • Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie – na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie Na Starcie” mogą skorzystać:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub  uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowane osoby bezrobotne,
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Warunki pożyczki:

 • kwota pożyczki do 140.115,20 zł
 • oprocentowanie 1,51% / 0,61%
 • okres finansowania do 7 lat
 • okres karencji do 1 roku
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Z programu „Pożyczka dla MŚP” mogą skorzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Warunki pożyczki:

 • kwota pożyczki od 5.000 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie 3,81%
 • okres finansowania do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Pożyczka może być przeznaczona na:

 • zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nieprowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego;
 • zakup materiałów i surowców bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego , na które zostało przyznane finansowanie inwestycyjnego (max 50% kwoty pożyczki),
 • finansowanie zapłaty podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji (do czasu jego zwrotu z Urzędu Skarbowego).

Więcej informacji na temat pożyczek (w tym regulaminy oraz niezbędna dokumentacja) i oferty Lubelskiej Fundacji Rozwoju na terenie województwa świętokrzyskiego można uzyskać w siedzibie LFR na woj. świętokrzyskie w Kielcach przy ul. Staszica 1 lok. 106-107, w lokalnych Punktach Obsługi Klienta – w tym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Boernera 6 (Kancelaria Prawno-Podatkowa „LEXMAL” Dariusz Malinowski), a także na stronie internetowej instytucji (TUTAJ).

Osoby i firmy zainteresowane ofertą instytucji na stronie LFR znajdą zarówno formularz kontaktowy, jak i numery telefonów, pod którymi można skontaktować się z pracownikami Fundacji.

To top