Szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów” dla kobiet z terenów wiejskich, zaangażowanych społecznie m.in. w kołach gospodyń wiejskich, stowarzyszeniach lokalnych, innych organizacjach.

Do udziału w projekcie zachęcamy mieszkanki z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Rekrutacja trwa do 24 września 2023.

„ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów” to cykl dwudniowych szkoleń, podczas których poruszone zostaną zagadnienia:

 • myślenia projektowego
 • zasad pisania wniosków o dofinansowanie
 • budżetowania projektowego,
 • roli partnerów w projekcie
 • możliwości dofinansowania dla działalności organizacji pozarządowych z terenów wiejskich
 • oraz identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego.

Terminy i miejsca szkoleń wg województw:

 • 7-8.10.2023 – woj. lubelskie (miejsce szkolenia: Dwór Choiny, Kazimierzówka 11A)
 • 28-29.10.2023 – woj. łódzkie (miejsce szkolenia: Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu)
 • 4-5.11.2023 – woj. podkarpackie (miejsce szkolenia: PODR w Boguchwale)
 • 18-19.11.2023 – woj. świętokrzyskie (miejsce szkolenia: Bałtów, Siedziba Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg)
 • 25-26.11.2023 – woj. małopolskie (miejsce szkolenia: Zagroda na Jędrzejkówce, Laskowa 360)

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane były wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz online – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w Regulaminie rekrutacji, dostępnym poniżej. W warsztatach mogą wziąć udział max. 2 osoby z danej organizacji/instytucji. Każda osoba zgłasza się indywidualnie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

W każdym województwie zakwalifikowanych zostanie max. 26 osób.

W ramach szkolenia organizator zapewnia salę, materiały oraz wyżywienie. Szkolenie nie obejmuje noclegu oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Więcej informacji: https://efrwp.pl/2023/09/11/szkolenia-dla-kobiet-z-obszarow-wiejskich-abc-tworzenia-pisania-i-realizacji-projektow/

To top