„Media Forum. Granty Lokalne”. Trwa konkurs grantowy dla dziennikarzy lokalnych

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla dziennikarzy lokalnych „Media Forum. Granty Lokalne”. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie materiałów dotyczących tematyki lokalnej – tekstów, audycji lub programów telewizyjnych, które przyczynią się do wzmocnienia praworządności, budowy w odbiorcach postaw obywatelskich i patriotycznych oraz wpłyną na ich poczucie odpowiedzialności za wspólnotę i zaangażowanie obywatelskie, a także na kształtowanie wrażliwości na prawa człowieka.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Media Forum.

W ramach konkursu zostaną przyznane dwa granty w wysokości 3.000 zł.

Grant może zostać przyznany na stworzenie materiału prasowego, który:

– nie był wcześniej publikowany;

– porusza tematykę lokalną;

– zostanie przygotowany zgodnie ze standardami etyki dziennikarskiej;

– zostanie przygotowany rzetelnie przez co rozumie się zgodność z prawdą oraz wszechstronne ukazanie podejmowanego zagadnienia;

– zmierza do realizacji podstawowych obowiązków mediów w Polsce, czyli rzetelnego informowania obiorców, urzeczywistniania jawności życia publicznego a także kontroli i krytyki;

– będzie prezentował wysokie walory warsztatowe (m.in. logiczną, uporządkowaną kompozycję, przejrzystość wywodu, przystępność formy i atrakcyjność dla odbiorców);

– ukaże się w prasie.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy mediów lokalnych, pracujących dla lokalnych gazet, portali, stacji radiowych lub telewizyjnych.  Materiały mogą mieć różną formę i charakter, np. informacyjny, dokumentalny lub publicystyczny.

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 22 października 2023 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona do 31 października br.

Szczegółowe informacje na temat naboru zgłoszeń można znaleźć na stronie Fundacji Media Forum: https://lokalnemedia.org.pl/?p=763

Program „Media Forum. Granty Lokalne” Fundacji Media Forum został sfinansowany dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

To top