PROFILAKTYCZNIE Z CRL … – „SPÓJRZ INACZEJ” SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

 

W dniach 21 – 24 października 2023 r. Centrum Rozwoju Lokalnego zorganizowało szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Uczestniczyła w nim jedenastka nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Szkolenie obejmowało 35 godzin dydaktycznych przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych. Szkolenie obejmowało następujące treści:

  1. Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą.
  2. Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego.
  3. Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie.
  4. Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie.
  5. Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami w klasach.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymali zaświadczenia o przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” wystawione przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki  „Spójrz Inaczej” w Starachowicach, dzięki którym zyskali uprawnienia, do samodzielnego realizowania programu w swoich szkołach. Zajęcia poprowadziła Pani Jolanta Białogórzec – doświadczona trenerka programów profilaktyki i promocji zdrowia. Szkolenie zostało zrealizowane na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To top